KHÔI PHỤC MẬT KHẨU E-LEARNING

- Khôi phục buổi sáng lúc 11h, buổi chiều vào lúc 16H

- Sau khoảng thời gian này những SV đã tạo thông tin khôi phục vào phần Quên mật khẩu chọn Email cá nhân - Đăng nhập vào email cá nhân để đổi mật khẩu.


Click https://forms.gle/9PzPvDvdVLT2PAYAA link to open resource.